Oferta - cennik usług Stanomierza

Poniższa oferta stanowi o sposobie przydzielania licencji na użytkownie produktu na czas oznaczony przy konkretnej licencji.


Lite


Licencja uzyskana poprzez aplikację mobilną Stanomierz Lite lub po rejestracji przez przeglądarkę internetową.

  Dzięki niej możesz:
 • dodawać i monitorować dane z aplikacji mobilnej i desktop,
 • operować w zakresie jednego zasobu,
 • synchronizować swoje wpisy.

Full Mobile


Licencja uzyskana poprzez aplikację mobilną Stanomierz z wykorzystaniem serwisu AppStore.

  Daje Ci możliwość:
 • swobodnego dodawania danych do wszystkich zasobów na aplikacji iOS,
 • analizy danych na desktop,
 • synchronizacji danych miedzy urządzeniami.


raz
1.99
Pobierz App

Full Desktop


Licencja uzyskana po rejestracji przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną Stanomierz Lite i aktualizacji Licencji Lite.
  Pozwala na:
 • dodawanie i analizę danych bez ograniczeń na desktop,
 • rozbudowanie o aplikację Stanomierz lub Stanomierz Lite na iOS.
 •  

PLN
/rok
25.99
Zarejestruj się

Full +


Licencja uzyskana po rejestracji przez przeglądarkę i upgradzie do Full Desktop z podłączoną aplikacją iOS

  Korzystaj z możliwości:
 • dodawania i analizy danych bez ograniczeń na desktop,
 • dodawania i analizy danych na aplikacji iOS,
 • synchronizacji danych miedzy urządzeniami.


raz
1.99
Pobierz App

Po rejestracji do aplikacji (poprzez formularz rejestracyjny) zarówno z aplikacji desktop jak i aplikacji mobilnej Stanomierz przydzielona zostaje licencja Lite*. Daje ona możliwość korzystania z programu i monitorowania pobodu mediów i kosztów. Licencja Lite jest bazą do aktualizowania do licencji Full Desktop lub Full+ w (zalezoności od korzystania z aplikacji mobilnej). Krok aktualizowania licencji dostępny jest w panelu po zalogowaniu do aplikacji.

* - w przypadku rejesracji z pełnej wersji aplikacji mobilnej Stanomierz zostaje przydzielona licencja Full Mobile